Međunarodna regionalna konferencija Privredne komore Srbije

Međunarodna regionalna konferencija Privredne komore Srbije

U organizaciji PKS održana je međunarodna regionalna konferencija na temu „Javno privatno partnerstvo u sektoru privatne bezbednosti“. Nikola Živančević, sekretar KJNS, predstavljao je Komoru i učestvovao na Konferenciji. Na održanom Panelu učesnici su diskutovali o svim izazovima i problemima u pomenutom sektoru, davali predloge za poboljšanje efikasnosti u industriji privatne bezbednosti kako u našoj zemlji tako i u EU i u zemljama jugoistočne Evrope.