Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Uprava komore, članovi upravnog odbora, regionalni poverenici i regionalni direktori

UPRAVA KOMORE

Marko Špiler

Predsednik Komore

Miloš Jović

Direktor Komore

Nikola Živančević

Sekretar Komore