Pristupnica

Komori javnih nabavki možete pristupiti popunjavanjem pristupnice.

Iznos članarine od 5000 dinara je definisano na godišnjem nivou , u dve rate, na dobrovoljnoj bazi.

PRISTUPNICA