O B A V E Š T E N J E

O B A V E Š T E N J E

Poštovani članovi Komore javnih nabavki Srbije,

Od osnivanja Komore javnih nabavki Srbije uradili smo mnogo i Komoru učinili prepoznatljivom. Imamo oko 350 članova, pojavili smo se u medijima u više navrata, na našu inicijativu  olakšano je postupanje vezano za Registar ponuđača. Rekao bih da je prvi korak uspešno ostvaren. Nakon perioda Korone i smanjenja aktivnosti, smatram da bi bilo dobro da unapredimo rad Komore. Pritom kao što je dogovoreno na osnivanju – svi naredni koraci funkcionisaće na principu dobrovoljnosti. I svi članovi koji ne budu želeli da se uključe u pojedinačne projekte i korake – ostaće članovi sa istim pravima kao i do sada. Ovim bi Komora počela da dobija obrise dobro organizovanog udruženja, koje će u svoj rad uključiti sve zainteresovane članove i biti praktično njihova „kuća“.

Na osnovu predloga članova, Upravni odbor Komore javnih nabavki Srbije predlaže delimičnu promenu u domenu finansiranja aktivnosti, a kako bi unapredili funkcionisanje i dodatno promovisali Komoru, članove i pokušali da se uključimo u rad članova na projektima. Apliciranje na projektima traži vreme i angažovanje ljudi, a za tako nešto nam je potrebno volontersko delovanje grupe (što je bilo teško ostvarivo zbog razuđenosti članstva), ili angažovanje lica koja će to ostvarivati. Takođe to inicira angažovanje knjigovodstvene agencije jer je dosadašnji promet Komore od osnivanja 0 (nula dinara).

Stoga bih predložio i da Upravni odbor o svakom primljenom i potrošenom dinaru izveštava Skupštinu. Napominjem da sam u dosadašnjem periodu plaćao sve troškove komore (završni/izjava, troškovi domena svakog meseca, registracije APR) koji nisu bili veliki.
Predlog je uvođenje dobrovoljnog plaćanja godišnje članararine u iznosu od 5.000 RSD (podeljeno u dve godišnje rate). Novac od članarina biće iskorišćen za namirenje troškova knjigovodstvene agencije, a ostatak će biti uložen pisanje početnih projekata na osnovu kojih bi Komora došla u situaciju da aplicira za veća i ozbiljnija sredstva i eventualno angažovanje nekog od članova Komore za vođenje administracije i izveštavanje članstva.

Plan je da se obezbeđivanjem većih novčanih sredstava kroz izradu projekata, obezbedi izrada internet platforme kojoj bi pristup imali svi članovi Komore, da se finansira izdavanje stručnih publikacija u kom bi članovi pisali i za to imali honorare, radi na medijskom lobiranju i promociji Komore kao i  na organizovanju edukacija posebno na lokalnom nivou. „Spuštanje“ Komore na regionalni i lokani nivo  i promovisanje članova u regionu, Srbiji i okruženju je jedan od startnih ciljeva Komore.

Članovi koji ne plaćaju članarinu ostaju na isti način članovi Komore, sa svim dosadašnjim pravima. Članarina u svakom slučaju neće postati uslov za članstvo u Komori, ali će članovi koji plaćaju članarinu imati pravo glasa u Skupštini Komore, mogućnost da učetvuju u radu timova zaduženih za izradu projekata,  kao i raznih redovnih ili ad-hoc tela koje Komora obrazuje. Članovi koji ne plaćaju članarinu, ostaju u Komori, ali kao „donji dom“ Skupštine sa jenakim pravima u smislu pomoći tela komore u slučaju problema u radu, besplatnim edukacijama, pristupu platformi koja bude izrađenja, mogućnosti uključivanja u timove u svakom trenutku i dr.
Posebno je važno naglasiti da rad Komore neće biti usmeren na pružanje konsultantskih usluga svojim članovima, ali će svi članovi biti redovno izveštavani o novinama vezanim za javne nabavke i JPP, o  stavovima Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije i DRI kako kroz redovna periodična eletronska izdanja, tako i preko internet platforme čija je izrada u planu.
Brzina razvoja Komore, u ovom trenutku, zavisi isključivo od toga koliko je ljudi spremno da deo svog slobodnog vremena uloži (za početak volonterski) u razvoj Komore i ostvarivanje ciljeva koje sam pomenuo.

U skladu sa navedenim, kolege će kontaktirati sve članove da se izjasne o istom i u predmetnoj komunikaciji Vas molimo da napomenete ukoliko želite i da se uključite u rad nekog od regionalnih ili centralnih odbora Komore.

S poštovanjem
Marko Špiler, Predsednik Skupštine Komore javnih nabavki Srbije

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *